Czerwone i Zielone światła na pojazdach.

W niektórych miastach stosuje się jednocześnie czerwone i zielone światła ostrzegawcze na pojazdach, po bokach, do złudzenia przypominające lampy stosowane na statkach oznaczające kolorami sterburtę CZERWONĄ i bakburtę ZIELONĄ. W miastach tych, rolę służby pożarniczej, z uwagi na bliskość portu często pełniła portowa straż pożarna, a ta używała oświetlenia wyróżniającego …